Knjigovodske in računovodske storitve

Zagotavljamo kakovostne storitve za društva, samostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo. Nudimo vam vsestransko pomoč ter pomoč od samega začetka, torej pomoč pri ustanovitvi podjetja, opravljamo delo na terenu in pri stranki.

Pri nudenju knjigovodskih in računovodskih storitev dopuščamo možnost dogovora za opravljanje paketa vseh storitev ali le za opravljanje določenega dela računovodstva.

 

Izvajamo naslednje storitve:lz_4

– izdelava zaključnega računa,

– obračun avtorskega honorarja,

– obračun obresti,

– obračun plače in prispevkov,

– vodenje blagajne,

– vodenje dnevnika glavne knjige,

– vodenje evidence kupcev in dobaviteljev,

– vodenje evidence osnovnih sredstev,

– vodenje glavne knjige,

– knjiženje maloprodaje.