Davčno svetovanje

Pomembno je, da denarja ne izgubljate zaradi nevednosti ali slabih odločitev pri obračunu davka, trošarin ali drugih dajatev. Svetujemo vam tudi glede davčnih olajšav in aktivno sodelujemo pri pregledih.

Davčno svetovanje terja individualno obravnavo primera ali problema ter dobro poznavanje davčne zakonodaje, sprememb, novosti ter seveda računovodskih podlag, pri čemer se na nas lahko zanesete kot številni doslej.

photo 2 60952636

Svetujemo vam na področju davkov, kar zajema:

– obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike,

– obračun davka od dohodkov pravnih oseb,

– obračun DDV-ja,

– optimiziranje davčne bilance,

– preventivni davčni pregled.